AsKredyt pożyczka ratalna do 15000 zł na 36 miesięcy. Wydatki przerosły twoje możliwości finansowe? Skorzystaj z oferty AsKredyt – to sposób na bezpieczne pożyczanie. Pożyczkodawcą jest Hapi Pożyczka, sprawdź ile możesz pożyczyć.

AsKredyt pożyczka ratalna do 15000 zł na 36 m-cy 1

Wiarygodna firma pożyczkowa

Jesteśmy nowoczesną firmą pożyczkową, działającą w oparciu o jasne i uczciwe zasady. Nie ukrywamy żadnych kosztów. Zapewniamy przejrzyste warunki pożyczania, na pierwszym miejscu stawiając zadowolenie klienta. Korzystając z oferty askredyt, możesz starać się o pożyczkę wysokości od 800 do 15000 zł. Co najważniejsze, nie oddajesz całej kwoty jednorazowo. Rozkładasz ją na wygodne, dopasowane do twojego budżetu raty. Na spłatę zobowiązania masz od 3 do 36 miesięcy.

Pożyczka na dowolny cel

Pieniądze możesz przeznaczyć na co tylko zechcesz. Od dawna marzysz o zagranicznym wyjeździe? Musisz zrobić remont? Nagle zaskoczyły cię inne, niespodziewane wydatki? Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie. As kredyt pomaga rozwiązać wszystkie kłopoty finansowe. Wystarczy, że wybierzesz kwotę, okres trwania pożyczki i prześlesz do nas formularz aplikacyjny. Szybko poznasz naszą decyzję, a pieniądze zostaną przesłane na wskazany przez ciebie rachunek bankowy, będziesz mógł także odebrać je na poczcie.

Reprezentatywny przykład pożyczki

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki – 2 000 zł; łączna kwota odsetek – 113,58 zł; prowizja – 1 092 zł; roczna stopa oprocentowania – 10%; czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy; wysokość miesięcznych rat: 267,10 zł; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 3 205,58 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 154,76%; całkowity koszt pożyczki – 1 205,58 zł (wg stanu na dzień 28 grudnia 2016 r.). Maksymalna kwota pożyczki to 15000 zł. W wybranych przypadkach maksymalna prowizja może wynieść 84,48% kwoty pożyczki, a maksymalne odsetki 10% w skali roku.

Pożyczkodawcą jest IPF Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333174, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 701-01-91-956.

Askredyt jest pośrednikiem finansowym działającym na podstawie umowy z IPF Polska Sp. z o. o., Askredyt nie pobiera wynagrodzenia od pożyczkobiorców.

Administrator danych osobowychAdministratorem danych osobowych jest Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16 , 02-013 Warszawa . Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Polska Grupa Pożyczkowa Sp. z o.o. (właściciel portalu askredyt – pożyczka na raty bez zaświadczeń ) z siedzibą w Warszawie, KRS 0000619712 o kapitale zakładowym 5000 zł informuje, iż nie pobiera wynagrodzenia bezpośrednio od kredytobiorców, współpracuje bezpośrednio lub za pośrednictwem za wynagrodzeniem z IPF Polska Sp. z o.o.

Konsekwencje niespłacenia pożyczkiW przypadku niespłacenia wymagalnej kwoty raty w Terminie spłaty raty pożyczki lub spłacenia jej w niepełnej wysokości, Pożyczkodawca będzie naliczać dziennie odsetki od przeterminowanego zadłużenia (odsetki karne) obliczone według stopy procentowej odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego. Na dzień zawarcia Umowy stawka odsetek karnych obliczonych na zasadach określonych powyżej wynosi 14%. Dodatkowo Pożyczkobiorca może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. W przypadku niewywiązywania się Pożyczkobiorcy z umowy pożyczki, Pożyczkodawca może przekazać dochodzenie roszczeń zewnętrznej firmie windykacyjnej.

Biura informacji gospodarczejPożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej, w przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w 14 lub 16 lub 17 lub 18 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530), co może wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Na postawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca może przekazać do Biura Informacji Kredytowej dane osobowe dotyczące Pożyczkobiorcy oraz dane dotyczące jego zobowiązań wobec Pożyczkodawcy w celu ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania przez Biuro Informacji Kredytowej.

Pożyczkobiorca, któremu została udzielona pożyczka na okres co najmniej 6 miesięcy, po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki ma prawo do przesunięcia terminu spłaty raty pożyczki.

Przedłużenie spłaty pożyczki nie odbywa się automatycznie i jest zależne od woli klienta. Przedłużenie terminu spłaty odbywa się po dokonaniu opłaty za przedłużenie, której wysokość zależy od kwoty pożyczki i terminu przedłużenia.

60 / 100