Jakie koszty wiążą się z zakup nieruchomości. Gdy przymierzamy się do zakupu nieruchomości, zwykle wydaje się nam, że koszt jej nabycia jest jedynym, z jakim powinniśmy się liczyć. Tymczasem okazuje się, że wydatków związanych z czynnościami związanymi z zakupem jest znacznie więcej. Aby przygotować się na nie, warto mieć już wcześniej świadomość ich istnienia. Nie trzeba przy tym wcale analizować inwestycji znajomych albo prowadzić żmudnych poszukiwań w Internecie. Wystarczy, że zapoznamy się z prostym narzędziem internetowym, a niemal natychmiast dowiemy się, jakie koszty wiążą się z zakupem nieruchomości.
Na stronie internetowej otrzymamy listę pytań, na które powinniśmy odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym. Są to zarówno pytania o koszt nieruchomości, jak i o jej typ, a także o to, czy transakcja jest dokonywana na rynku pierwotnym, czy też na wtórnym. W odpowiedzi uzyskamy wykaz wszystkich dodatkowych kosztów, z jakimi powinniśmy się liczyć, w tym choćby tych, jakie dotyczą wpisu do hipoteki i założenia księgi wieczystej.

Oferta kredytu na zakup nieruchomości: https://portal.oferty-leadstar.pl/kredyty-hipoteczne

62 / 100