W niektórych sytuacjach, ilość zobowiązań finansowych staje się przytłaczająca i w efekcie, niezwykle problematyczne jest uzyskanie nad nią kontroli. Z reguły, niewielu ludzi pozostaje przy tylko jednym kredycie, bądź podjęciu rat za jeden tylko produkt, lecz podejmuje się kolejnych zobowiązań, pozwalając zwieść się obietnicom niskich opłat miesięcznych. Niestety, wiele zobowiązań finansowych, oznacza liczne niedogodności i ograniczenia, jak przede wszystkim konieczność nieustannego kontrolowania zaległych opłat, które z reguły wyznaczone są na inne terminy płatności. Ponadto, równie istotną cechą konieczności spłacania wielu osobnych rat jest zmienność samej ich wysokości w ciągu roku, co nierzadko bywa niezwykle uciążliwe.

Zdając sobie sprawę z podobnych niedogodności, wielu ludzi bierze pod uwagę podjęcie rozwiązania alternatywnego. Obecnie, najbardziej popularną alternatywą dla wielu rat jest kredyt konsolidacyjny, który oparty jest na tym, że wszystkie kredyty gotówkowe łączone są w jeden, tzw. skonsolidowany. Tym samym, uzyskuje się jedno zobowiązanie, którego główną zaletą jest możliwość ułatwionego uiszczania opłat, gdyż zanika konieczność przekazywania środków finansowych każdej instytucji z osobna. Co istotne, wysokość oprocentowania raty skonsolidowanej jest zawsze stała, dzięki czemu, konsolidacja kredytu pozwala odzyskać kontrolę nad zadłużeniem i jednocześnie, przywraca pewnego rodzaju komfort psychiczny. Praktycznie rzecz ujmując, odsetki spłacane są tylko i wyłącznie z jednego zadłużenia. W ten sposób, z chwilą, gdy podpisane zostanie porozumienie, środki finansowe umieszczane będą na konta podane podczas sporządzania oświadczenia konsolidacyjnego, co stanowi kolejne ułatwienie dla osoby zadłużonej.

Niestety, istnieją sytuacje, gdy kredyty gotówkowe są wysokie, a czas opóźnienia spłaty na tyle długi, że bank niechętnie godzi się na ewentualną konsolidację. Wtedy, częstym warunkiem nawiązania z bankiem porozumienia jest zabezpieczenie hipoteczne. Konsolidacja kredytu, wiąże się także z kosztami, między innymi w ramach wyceny nieruchomości, wpisu do hipoteki, opłata prowizji dla banku.

61 / 100