Lendup to marka należąca do Profi Credit. To jedna z wiodących marek udzielających pożyczek drogą online. Spłata rozłożona jest na dogodne miesięczne raty.

LendUp pożyczka ratalna do 15 000 zł na 36 miesięcy. Produkty są dostępne również dla osób posiadających zobowiązania w innych instytucjach finansowych, jednak w każdym przypadku decyzja uzależniona jest od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta.

LendUp pożyczka ratalna do 15 000 zł na 36 miesięcy 1

Właścicielem marki LendUp jest: PROFI CREDIT Polska S.A., KRS: 0000518190, REGON: 243624011, NIP: 547-215-10-80, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej; Kapitał akcyjny: 793 951 000 PLN, wpłacony w całości.

Przykład reprezentatywny pożyczki udzielanej w kanale tradycyjnym: Całkowita kwota pożyczki – 3 000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki – 82,70%. Oprocentowanie stałe w skali roku – 6,88%. Na całkowity koszt pożyczki, który wynosi 3 660 zł składają się: opłata przygotowawcza – 340 zł, prowizja pośrednika finansowego – 333 zł, prowizja pożyczkodawcy – 2 327 zł, odsetki – 660 zł. Pożyczka jest rozłożona na 36 miesięcznych rat po 185 zł każda. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 6 660 zł. Stan na dzień 01.07.2021.

Przykład reprezentatywny pożyczki udzielanej w kanale zdalnym: Całkowita kwota pożyczki – 3 000 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki – 82,70%. Oprocentowanie stałe w skali roku – 6,88%. Na całkowity koszt pożyczki, który wynosi 3 660 zł składają się: opłata przygotowawcza – 150 zł, prowizja pożyczkodawcy – 2 850 zł, odsetki – 660 zł. Pożyczka jest rozłożona na 36 miesięcznych rat po 185 zł każda. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 6 660 zł. Stan na dzień 01.07.2021.

Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej klienta.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Od dnia 29.05.2020r. wysokość odsetek maksymalnych jest równa 11,2% (składa się na nią dwukrotność Stopy Referencyjnej Narodowego Banku Polskiego tj. 0,1% oraz stałego oprocentowanie wynikającego z Kodeksu Cywilnego 5,5%)

80 / 100