Mieszkanie dla młodych. Samodzielność, w przypadku człowieka nie jest kwestią ściśle sprecyzowaną, lecz zauważyć można pewne powielające się schematy i powtarzające się kryteria, które z reguły uznawane są jako poszczególne szczeble, jakie pokonuje młody człowiek zmierzając w dorosłe życie. Ważnym krokiem, jaki wykonują bardzo często młodzi ludzie to zakup ich pierwszego, własnego mieszkania. Jest to istotny element wkroczenia w dorosłe życie, lecz nierzadko, nie jest to zadanie łatwe i właśnie z myślą o młodych i ambitnych ludziach, którzy nie boją się wyzwań powstał program znany jako Mieszkanie dla młodych.

Program ten, oparty jest na dofinansowaniu wkładu własnego młodych ludzi, którzy aktywnie działają, by zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Kredyt na mieszkanie dla młodych, pozwala na uzyskanie cennego wsparcia finansowego, a w przypadku budowy, możliwe są nawet częściowe zwroty VAT z tytułu artykułów budowlanych. Program ten, wkracza w życie od roku 2014 i dotyczy nie tylko budowy domu, ale nawet tzw. lokalu mieszkalnego.

Dofinansowanie, jakie możliwe jest do uzyskania na mocy programu, obejmuje dopłatę do 50m2, 5% dodatkowej sumy pieniężnej, jeżeli w ciągu 5 lat od budowy mieszkania na świat przyjdzie, bądź też zostanie przysposobione, trzecie dziecko, a także, między innymi, dopłata mająca związek z lokalizacją domu, bądź lokalu mieszkalnego. W celu uzyskania pomocy finansowej w postaci produktów bankowych jak kredyt na mieszkania dla młodych oraz dodatkowych udogodnień, spełnić należy ściśle określone warunki. Kryteria, jakie warunkują ewentualny udział w programie Mieszkanie dla młodych, dotyczą w głównej mierze wieku osób, które ubiegają się o udział w programie, ceny mieszkania i okoliczności ewentualnego posiadania innego mieszkania. Wiek, nie może przekraczać lat 35, z czego w przypadku par, które wstąpiły w związek małżeński, znaczący jest w tej kwestii wiek młodszego z małżonków. Aby udział w programie był możliwy, nie można posiadać już innego, własnego mieszkania. Reguła ta, co może być pewnym ograniczeniem, dotyczy nie tylko teraźniejszości, ale i przeszłości.

65 / 100