Jeden komentarz

  1. Wiktor

    Duże zmiany czekają pośredników. Miały być szczególnie dotkliwe, jednak wynegocjowano pewne ustępstwa. Zaciągając kredyt hipoteczny będziemy mieli wgląd np. do prowizji, jakie doradca otrzymuje. To nie koniec. będą musieli zdawać egzaminy i legitymować się odpowiednim wykształceniem. To tylko część zmian, druga dotyczy samych zobowiązań. Większość z nich to potwierdzenie dawnych rozporządzeń. Jednak generalnie prowadzi wszystko do zwiększenia bezpieczeństwa kredytobiorców.

Comments are closed.