Upadłość konsumencka skierowana jest do osób, które ze względu na przeciwności losu straciły płynność finansową, a ich obecna sytuacja życiowa nie rokuje możliwości spłaty całości lub części zobowiązań.

 

  1. Nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań?
  2. Z przyczyn niezależnych nastąpiła niewypłacalność?
  3. Sytuacja losowa zmusiła Cię do zawieszenia regularnych płatności?

Wypełnij formularz i zamów darmową konsultację w sprawie upadłości!

Polecamy też Centrum Oddłużeniowe.

Wiele osób boryka się z ciężką sytuacją życiową, w której to nie są w stanie spłacić własnych długów. Jednak od 2009 roku istnieje pewien przywilej, który obejmuje osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnego, dający możliwość rozłożenia kwoty zadłużenia na dogodne raty – jest to upadłość konsumencka. Każda osoba ma szansę zgłoszenia takiej upadłości raz na 10 lat, co więcej istnieje szansa, iż postanowieniem sądu pewna część zadłużenia zostanie umorzona.

Taką możliwość mają jedynie osoby, które posiadają majątek na własność, którego wartość będzie na tyle wysoka, aby pokryć koszty postępowania. Zgłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić wyłącznie przez dłużnika poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu rejonowego, w którym należy zawrzeć takie informacje jak: wysokość zadłużenia, nazwy wierzycieli, a także przyczyny niewypłacalności. Sąd rozpatrzy pozytywnie taki wniosek jedynie wtedy, gdy niewypłacalność dłużnika spowodowana jest czynnikami od niego niezależnymi, takie jak: choroba, czy nagła utrata pracy, w innym przypadku sąd oddali wniosek .

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej następuje postępowanie likwidacyjne, które opiera się na sprzedaży całego majątku dłużnika, w tym również jego nieruchomości. Osoba, u której trwa postępowanie likwidacyjne, otrzyma sumę pieniędzy równą średniemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres dwunastu miesięcy, która stanowi część kwoty ze sprzedaży nieruchomości. Reszta pieniędzy dzielona jest między wierzycieli upadłego zgodnie z planem podziału, który został narzucony przez sąd. W okresie wykonywania planu spłaty dłużnik nie ma możliwości kupna nowych nieruchomości, samochodu, czy dokonywania zakupów na raty, jednak może zaciągać zobowiązania, które są mu niezbędne do codziennego utrzymania siebie oraz rodziny. Ponadto osoba, która ma ogłoszoną upadłość konsumencką i jest w trakcie realizowania planu spłaty, ma obowiązek raz w roku, a konkretnie do końca kwietnia złożyć do sądu specjalne sprawozdanie z wykonania planu spłaty za poprzedni rok.

Więcej czytaj na: https://pl.wikipedia.org/wiki/Upadłość_konsumencka

Źródło grafiki: kancelaria kazus

 

Upadłość konsumencka i Centrum Oddłużeniowe
5 (100%) 1 głosów