Warunki wzięcia kredyt mieszkaniowy. Pozyskanie kredyt mieszkaniowy, nie jest zadaniem łatwym, lecz mimo wszystko, osiągalnym. Gdy planujemy pozyskać środki finansowe i wsparcie zewnętrzne w postaci oficjalnego porozumienia z bankiem, warto poszerzyć w znaczny sposób swoją wiedzę na temat takich zagadnień, jak kredyt na mieszkanie, czy też, popularnej obecnie kwestii takiej jak kredyt na mieszkanie dla młodych.

Przede wszystkim, warto zdać sobie sprawę z faktu, iż aby uzyskać kredyt mieszkaniowy, należy spełnić określone kryteria.

Mimo, iż kryteria nie zawsze są ściśle wyłożone i w dużej mierze zależą od banku, istnieją pewne powtarzające się elementy, których przestrzeganie może w dużej mierze zwiększyć szansę na uzyskanie kredytu. Pierwszym warunkiem, który musi zostać spełniony, jest zdolność kredytowa, czyli obliczenie ewentualnej szansy potencjalnego kredytobiorcy na spłatę podjętego zobowiązania. Podczas dokonywania obliczeń, brane pod uwagę są dochody oraz już podjęte, inne zobowiązania. Wbrew pozorom, zdolność kredytowa nie przekłada się na stwierdzenie, czy ewentualny kredytobiorca będzie zdolny regulować należną sumę.

Przede wszystkim, oprócz pieniędzy na spłacanie kredytu, istotne jest także, by pozostały środki finansowe na użytek swobodnego rozporządzania kredytobiorcy. Na etapie analizowania środków finansowych, jakie ma do dyspozycji przyszły kredytobiorca, pod uwagę bierze się wszelkie legalne źródła dochodu, lecz najmilej widziana jest w tym przypadku umowa o pracę, gdyż pozwala to na najbardziej komfortowe obliczenie wysokości dochodu, razem z premiami. Najlepiej postrzegane są umowy na czas nieokreślony, lecz umowa zawarta na czas określony nie jest dyskwalifikacją. Istotne jest jedynie, by udokumentowany okres pracy wynosił minimum od 3 do 6 miesięcy.

Aby otrzymać kredyt mieszkaniowy, należy także rozważyć takie kwestie, jak cel podjęcia kredytu oraz planowany czas spłaty, gdyż podczas rozmowy z przedstawicielem banku zagadnienia są poruszane. Ostatnie istotne kryterium, jakie należy spełnić to nieposiadanie większych obciążeń. Jako obciążenia kredytowe, rozumiemy inne, już konieczne do spłacania zobowiązania finansowe, jak np. raty.

68 / 100